Nikongate, influencerzy i głupota tłumu

Dziś cały internet zelektryzowała jedna wiadomość. No dobrze – może nie cały – ale o...

Read More