notkaERRATA:

Wiersz pierwszy:
JEST: 31.08.2013

WINNO BYĆ: 31.07.2013

:D